Thử nghiện lâm sàng thành công khả năng chống ung thư của tỏi đen trên chuột.

Kết quả hình ảnh cho Thử nghiệm lâm sàng thành công khả năng chống ung thư của tỏi đen trên chuột.

Công trình khoa học của Tiến sĩ Sasaki và cộng sự của trường đaị học Hirosaki đã mô tả hoạt tính chống khối u mạnh mẽ của tỏi đen (chiết xuất) trong mô hình xơ hóa Meth A của chuột BALB/C, cho thấy tỷ lệ điều trị 50% không có độc tính trực tiếp của các chất chiết xuất chống lại các tế bào khối u trong một thử nghiệm của hỗn hợp trồng các chất chiết xuất và các tế bào khối u.

Kết quả hình ảnh cho Thử nghiệm lâm sàng thành công khả năng chống ung thư của tỏi đen trên chuột.

Những kết quả này cho thấy hệ thống miễn dịch có khả năng cải thiện hệ thống miễn dịch do chức năng sinh học của tỏi đen (chiết xuất) để loại trừ tế bào khối u cấy ghép (Sasaki và cộng sự 2007). Tiềm năng tăng cường miễn dịch của tỏi đen (chất chiết xuất), có khả năng liên kết chặt chẽ với việc loại bỏ các tế bào khối u thử nghiệm thành công trên loại chuột.

Nguồn: http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/0712/MAPSB_1(2)/MAPSB_1(2)278-281o.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888 657 988 Liên hệ ngay (24/7)